Trubačské trio

Trubačské trio Čáslav založil v roce 1996 Pavel Stárek, činorodý myslivec, spolu se svými kolegy z Dechového orchestru mladých v Čáslavi, který je špičkovým tělesem svého druhu v České republice i v Evropě. Soubor původně vystupoval jako kvarteto lesních rohů, ale postupem času získal současnou podobu. Skládá se ze tří hornistů – amatérů, kteří hrají na lesní rohy s klapkovou mechanikou v ladění F. V oblibě mají i hru na přirozené lesní rohy. S triem spolupracují také profesionální hudebníci, zejména Marie Čapská (hornistka pardubické filharmonie), Jindřich Molinger (hornista Janáčkovy filharmonie Ostrava) a Drahoš Kopečný (hornista a pedagog Základní umělecké školy v Kolíně).

Trubačské trio Čáslav působí převážně ve středních a východních Čechách. Jeho služby při svých akcích využívají okresní myslivecké spolky Kutná Hora, Žďár nad Sázavou, Chrudim, honební společenstva Kraborovice, Čáslav, Čestice, Ostrov nad Oslavou, Střední lesnická škola v Písku, obce Bílé Podolí, Žehušice, Vilémov a další. Jedná se například o hudební doprovod při honech, kynologických výstavách a zkouškách, přehlídkách trofejí, vystoupení na mysliveckých plesech a slavnostních schůzích, v kostelech při slavnostních mších, smutečních i svatebních obřadech.

Široký repertoár souboru dovoluje přizpůsobit se každé příležitosti a vyhovět přáním posluchačů. Zahrnuje převážně starou i současnou loveckou hudbu, českou a německou, dále například hudbu chrámovou. Trubačské trio Čáslav se snaží seznámit s touto hudbou jak mysliveckou, tak i širokou veřejnost. Jak se to jeho členům daří, mohou posoudit sami posluchači.